Blog

mmfreelancer99
April 17, 2017
Freelance Jobs-Freelancer-Myanmar No Comments

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္Freelance Freelanceလုပ္ငန္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း လုပ္ကိုင္ျခင္း လုပ္ကိုင္ျခင္း-အြန္လိုင္းမွ အြန္လိုင္းမွ အြန္လိုင္းမွဝင္ေငြရွာ ဝင္ေငြရွာ ဝင္ေငြရွာလာၾကသည့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ေရာ
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပါ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ မ်ဳိးစံုတြင္ မ်ားစြာအက်ဳိးရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားသူမ်ားအဖို႔
အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ အင္တာနက္ကို အိမ္မွာေနရင္း အလြယ္တကူ အသံုးျပဳၿပီး
အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္လာပါသည္။

 

 

 

 

 
Freelance လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အြန္လုိင္းတြင္ စာေရးျခင္း၊ မားကတ္တင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္
ဖန္တီးျခင္း၊ က်ဴရွင္သင္ေပးျခင္း စသည့္အလုပ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါဝင္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ပိုမိုလူသိမ်ားလာ
ပါသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ MM Freelancer ကဲ့သို႔ေသာ Freelance လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားမွာ ပိုမို
လူသိမ်ားလာပါသည္။
ထိုအက်ဳိးေက်းဇူးကို သင္လည္းရရွိခံစားလိုပါက ဤဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ ဒီမွာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ Freelancer မ်ားကို
အခ်ိန္ပိုင္းျဖစ္ေစ အခ်ိန္ျပည့္ျဖစ္ေစ ငွားရမ္းလိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားက သင့္ကို အခ်ိန္မဆိုင္း ငွားရမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ
သင့္အတြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးရွိေစႏုိင္ပါသည္။
မည္သည့္ Freelancer အလုပ္မ်ဳိးကိုမဆို ရွာေဖြေနသူမ်ားသည္ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ၿပီး အြန္လိုင္းတြင္
ဝင္ေငြေကာင္းေစမည့္ အဆုိပါ အလုပ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ
သင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ေနာင္အခါတြင္လည္း သင့္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္မံအလုပ္အပ္ႏုိင္ပါသည္။
Mmfreelancer.com သည္ လိမ္လည္မႈ မဟုတ္သလို လုပ္ခမ်ားမ်ားေပးသည့္ Freelancer အလုပ္ ရွာေဖြေနသူ
Freelancer မ်ားႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးမွ အလုပ္အပ္မည့္သူမ်ားကို အမွန္အကန္ ကူညီေပးေနသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ အြန္လုိင္းတြင္ ေငြရွာႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို သင္ရွာေဖြေနပါက ဤဝက္ဘ္ဆုိက္ကို
ဝင္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။


အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ သင့္အိပ္မက္ထဲက အလုပ္ကို အခ်ိန္မဆုိင္း ရရွိေစမည့္ အလုပ္ေခၚယူေနေသာ စာရင္းကို
သင္ဝင္ၾကည့္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအလုပ္အကိုင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ သင့္စြမ္းေဆာင္ရည္၊ သင့္အသိပညာႏွင့္
ကိုက္ညီသည္တို႔ကို အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။

Comment