Blog

mmfreelancer99
April 17, 2017
Freelance Jobs-Freelancer-Myanmar No Comments

အိမ္မွာေနရင္း အိမ္မွာေနရင္းအြန္လုိင္းေ အြန္လုိင္းေ အြန္လုိင္းေပၚတြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္Freelance Freelance Freelanceလုပ္ငန္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းကိုေရြးခ်ယ္ ေရြးခ်ယ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ

ယခုအခါ အင္တာနက္ေပၚရွိ Freelance အလုပ္မ်ားသည္ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။ အြန္လုိင္းတြင္ ေငြရွာရန္
သင္စိတ္ဝင္စားပါက Freelance အလုပ္ကို ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ သင့္ဘက္က
လုိအပ္သည္မွာ တစိုက္မတ္မတ္ အားထုတ္မႈႏွင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အရာအားလံုး နီးပါးအတြက္ အင္တာနက္ကို မ်ားစြာ
အားကိုးလာပါသည္။ သူတို႔သည္ နည္းပညာ တတ္ကၽြမ္းၾကသည့္အေလ်ာက္ စာက်က္ရင္း အင္တာနက္
သံုးလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အြန္လုိင္းတြင္ သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ပိုမိုလူသိမ်ားလာကာ ပညာတတ္
အမ်ားစုသည္ အြန္လုိင္း Tutorial ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားမွာ အလုပ္လုပ္လာၾကပါသည္။ အြန္လုိင္း Tutor အလုပ္မွာ
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းၿပီး သင့္အတြက္လည္း အပိုဝင္ေငြ ရေစပါသည္။ သင္ၾကားေရးအလုပ္မွာ သင္စိတ္ဝင္စားပါက
အြန္လိုင္း Tutor အျဖစ္ အိမ္မွာေနရင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ အလြယ္တကူ စာသင္ေပးႏုိင္ပါသည္။
အြန္လုိင္း Tutorial သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားခ်ိန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေသာေၾကာင့္ သင္ႏွစ္သက္ရာ အခ်ိန္ကို
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ၏။ Freelance ေရာ အခ်ိန္ပိုင္း Tutor အလုပ္မ်ားပါ ရရွိႏုိင္သည္။ Freelancer ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ျပည့္
Tutor ျဖစ္ေစ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ အဆင္ေျပသလို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါသည္။
အြန္လုိင္းတြင္ စာေရးသားျခင္း အလုပ္မ်ားမွာ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္လာပါက
အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားအတြက္ Content
ေကာင္းေကာင္း လိုအပ္သူမ်ားက သင့္ကို အခ်ိန္ပိုင္းျဖစ္ေစ အခ်ိန္ျပည့္ျဖစ္ေစ ငွားရမ္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုအလုပ္မ်ားကို
သင္အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္ပါက သီတင္းပတ္တုိင္း ဝင္ေငြေကာင္းႏုိင္ပါသည္။


MM Freelancer ကဲ့သို႔ေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားေၾကာင့္ သင္ႏွစ္သက္ေသာ အြန္လုိင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားကို
အိမ္မွာေနရင္း ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ ဤ System သည္ သင့္အတြက္ Freelance အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစၿပီး
တစ္ကမၻာလံုးမွ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရင္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုပဲ
ဤဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး အခြင့္အလမ္းကို ရယူလိုက္ပါ။

Comment